Zarząd Polskiego Związku Młodzieży Katolickiej w Malmö Polonica

wybierany jest na Zebraniu Rocznym w głosowaniu tajnym.

Każda funkcja wybierana jest oddzielnie.

Propozycje przedstawiane są przez komisję wyborczą,

która powoływana jest na poprzednim Zebraniu Rocznym.

Kandydatów proponować mogą również zgromadzeni na Zebraniu.

Członkowie zarządu na razie nie przechodzą przez żadną lustrację,

ponieważ zawszeczyści ..... i ładnie ubrani.


ZARZĄD 2016

Wybrany na Zebraniu Rocznym w dniu 24 stycznia 2016

Przewodnicząca
KINGA ALANOWSKA
Wiceprzewodnicząca
WERONIKA SADOKIERSKA
Sekretarz
FILIP ALANOWSKI
Kasjer
MIKAEL NILSSON
Członek
AREK STARZYK
Członek
DOMINIK GARSTKA