.

STRUKTURA

.

Polski Związek Młodzieży Katolickiej w Malmö POLONICA

jest organizacją teoretycznie niezależną

i praktycznie samorządną czyli oczywiście

powiązaną w różne, na szczęście przejrzyste układy.

PUKiS Polska Unga Katoliker i Sverige Polscy Młodzi Katolicy w Szwecji

Organizacja centralna skupiającej polską młodzież katolicką w Szwecji. Wchodzi ona w skład SUK. POLONICA brała czynny udział przy tworzeniu PUKiS oraz bardzo aktywnie się udziela we wszystkich jej działaniach. Nasi przedstawiciele zawsze godnie reprezentują nasz związek w zarządzie PUKiS i na licznych obozach.
Więcej informacji: www.pukis.org 


Rada Koordynacyjna Organizacji Polskich w Malmö

POLONICA należy również do Rady Koordynacyjnej, która skupia organizacje polskie w Malmö, współpracujące ze sobą na zasadzie dobrowolności. Nasz związek był jednym z wielu, który zakładał Radę Koordynacyjną w 1993 roku. W ramach współpracy i dla celów wymiany informacji na temat działalności poszczególnych organizacji, raz na kwartał spotykamy się na zebraniu, gdzie może uczestniczyć dwóch przedstawicieli naszego związku. Od samego początku Polonica udziela się aktywnie we wszystkich spotkaniach i większych przedsięwzięciach Rady. www.poloniamalmo.com


SUK Sveriges Unga Katoliker Szwedzcy Młodzi Katolicy

Organizacja centralna, skupiająca wszystkie związki młodzieży katolickiej w Szwecji. Od niej otrzymujemy dofinansowanie. Jesteśmy zobowiązani do składania sprawozdań rocznych oraz do płacenia składek za naszych członków.
Więcej informacji: www.suk.se 


SUK´s-S  Sveriges Unga Katolikers Sydregion Młodzi Katolicy w Szwecji region Południowy

Organizacja regionalna skupiająca związki młodych katolików z południowej Szwecji. Praktycznie ostatnio nie mamy żadnego kontaktu z tymi strukturami, ponieważ jakoś nie było okazji aby wspólnie coś zrobić. Na początku naszej działalności te kontakty były bardzo częste i skutkowały one w wielu wspólnych przedsięwzięciach, takich jak obozy, regionalne dni młodzieży katolickiej, itp. Wielu z naszych członków zasiadało w zarządzie SUK´s-S. To było wspaniałe doświadczenie, ponieważ uczestnicząc w tych spotkaniach szwedzkojęzycznych, gdzie spotykało się młodych katolików pochodzących z różnych krajów i kultur całego świata, można się było bardzo ubogacić.