.

PROJEKT

Opieka nad grobem

Adama Ryszarda Sokólskiego

Zapoczątkowany w maju 2008

Na prośbę Konsula Generalnego RP w Malmö, pana Jarosława Łasińskiego, Polski Związek Młodzieży Katolickiej w Malmö Polonica, objął patronat nad grobem Adama Ryszarda Sokólskiego, harcerza, nauczyciela, żołnierza Polski Podziemnej.

Z inicjatywą przejęcia opieki nad grobem wybitnego polskiego emigranta przez Polonię w Malmö, wystąpiło Towarzystwo Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii.

Więcej informacji:

Podstawowe fakty i daty z życia Adama Ryszarda Sokólskiego

Śladami pamięci i niepamięci - artykuł Marii Małaśnickiej Miedzianogóra. (Informator Polski nr 4 (62) 2007, Dania).

Wspomnienie o Adamie Sokólskim - artkuł Anny Nogal. (Informator Polski nr 4 (62) 2007, Dania).

Strona Towarzystwa Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii

listopad 2014
i
listopad 2013
i
listopad 2012
i
listopad 2011
i
listopad 2010
i
listopad 2009
i
listopad 2008