K A L E N D A R I U M
1 9 9 61996.12.20 Zebranie zarządu. 71996.12.18 Koszykówka. 71996.12.17 Spotkanie opłatkowe. 111996.12.11 Koszykówka. 51996.12.04 Koszykówka. 61996.11.22-24 STEGEBORGSGÅRDEN koło NORRKÖPING
Obóz PUKiS - Spotkanie tematowe
Temat: Kim dla ciebie jest idol? Naszych 13. Zdjęcia

1996.11.20 Koszykówka. 51996.11.16 Udział w Akademii z okazji Rocznicy Odzyskania prze Polskę Niepodległości.

Tu jak zwykle silna grupa recytatorska reprezentowała Polonice i jak zwykle Ognisko „Kwiaty Polskie” śpiewało i tańczyło. Ale z materiałów wygląda, że my byliśmy głównymi organizatorami. W celu uzyskania pełnej informacji na temat tego występu powołano specjalną komisję, a oni na pewno coś znajdą
Naszych ogólnie było 161996.11.15 Próba prze Akademią. 101996.11.13 Próba prze Akademią. 81996.11.10 Zebranie zarządu. 51996.11.06 Koszykówka. 61996.10.27 Prowadzimy sprzedaż kawy kościelnej w naszej parafii. 71996.10.16 Zebranie zarządu. 61996.10.12 Bowling w Kronprinsen. 151996.10.11 Spotkanie z grupą teatralną z Polski. 12 Zdjęcia

1996.10.09 Koszykówka. 81996.10.08 Oglądamy przedstawienie teatralne ”Kartoteka” Tadeusza Różewicza. 81996.10.07 Zebranie zarządu. 6

Na tym zebraniu zarządu zadecydowano, o nie przyjmowaniu w szeregi naszego związku, jednego kolegi, który ze względu na niewłaściwe zachowanie w kilku przypadkach, nie może liczyć na zaufanie zarządu. Decyzję przesłano pocztą. Rozmawiano również o zbliżającej się Akademii, zaplanowanej na 16 listopada. Najpierw msza św. o 17.00, później spotkanie biesiadne, na 11 października umówiliśmy się na bowling do Kronprinsen. W sierpniu 1997 organizowana będzie pielgrzymka na spotkanie z papieżem.

Na podstawie protokołu z dnia 07.10.19961996.10.02 Koszykówka. 71996.09.27-29 ÄNGLARP koło HÄSSLEHOLMU
Obóz PUKiS – Sportowy
PUKiS Olympic Games. Naszych 8. Zdjęcia

1996.09.25 Koszykówka. 71996.09.18 Koszykówka. 61996.09.11 Koszykówka. 61996.09.04 Koszykówka. 81996.08.31 Powakacyjne spotkanie informacyjne. 161996.08.26 Zebranie zarządu.

Z kawy dnia 25.08 zarobiliśmy 246 sek. Na 31.08 zaplanowano spotkanie, ustalono, że: „Członkowie zostaną poinformowani o regułach związku, członkom którzy nie będą przestrzegać reguł związku, grozić będzie otrzymanie nagany. Przy trzeciej naganie członek będzie wydalony ze związku”.
Każdy nowy członek będzie informowany o regułach związku, natomiast starzy członkowie, którym nie będą odpowiadały te reguły będą mieli możliwość wypisania się ze związku i otrzymania 90 kr z powrotem (medlemsavgift+10kr)”.
Wspomniano o letniej pielgrzymce do Paryża i wrześniowym obozie PUKiS. Od środy 4 września rozpoczną się cotygodniowe treningi koszykówki. Dla trenujących zostały zakupione ubrania sportowe. Padła propozycja wystawienia naszego Kabaretu w Göteborgu, będzie to zależało jednak od tego ilu członków będzie zainteresowanych.

Na podstawie protokołu z dnia 26.08.19961996.08.25 Sprzedajemy kawę kościelną. Zysk 246 kr.1996.08.25 Robert i Paweł reprezentują Polonicę na Zebranie zarządu PUKiS w Helsingborgu. Zdjęcia.

1996.08.13 Zakupiliśmy stroje do koszykówki w Polsce.1996.08.02 Zakupiliśmy kwiaty, kartkę i prezent dla księdza Rudolfa, który został przeniesiony do Ystad.1996.06.11 Zebranie zarządu. 61996.06.08-09 Biwak pod namiotami nad jeziorem Vomp. 10 Zdjęcia

1996.06.04 Złożyliśmy się na kwiaty z innymi organizacjami z Rady Koordynacyjnej dla jakiegoś księdza1996.06.02 Mini golf w Folkets Park. 131996.05.27 Zebranie zarządu. 7

Padły propozycje różnych spotkań: wyjazd do Tommelilla, ZOO, Kopenhaga Tivoli, gokart  w Arlöv. Zaplanowano wstępnie ostatnie spotkanie przed wakacjami na 7 lub 8 czerwca. Była mowa o wypadzie pod namioty lub obiad w restauracji. Sprawy ekonomiczne po kabarecie, bilety + kawiarnia - 5 257 kr, wydatki - 2 675.50, zysk – 2 581.50. Po wakacjach będziemy się starać o wyjazd z kabaretem do Göteborga. Padła propozycja, aby powiększyć zdjęcie grupowe z kabaretu dla członków związku. Zaplanowano na niedzielę wyjście do Folkets Parku na minigolfa dla naszych członków. Omawiano sprawę przeniesienia naszego proboszcza ”... Ksiądz Rudolf zostaje przeniesiony, wyjeżdża 1 sierpnia. Propozycja zorganizowania jakiegoś zakończenia razem z innymi organizacjami polonijnymi. Będzie to wspólny wieczorek i msza. Dużo zostanie postanowione na Radzie Koordynacyjnej, ważne jest abyśmy w tej uroczystości wzięli jakiś udział…”

Na podstawie protokołu z dnia 27.05.19961996.05.11 Super Kabaret powtórka. 271996.05.10 Próba generalna przed kabaretem. 251996.05.08 Próba grupy tanecznej. 81996.05.04 Udział w Akademii z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. 201996.05.01 Próba grupy tanecznej. 151996.04.28 Nadzwyczajne zebranie roczne zwołane m.in. z powodu rezygnacji kasjera ze stanowiska, z powodu planów powrotu do Polski. Wybrano nowego skarbnika, którym została Iwona Wierzbicka. Wybrano również komisje wyborczą do następnego spotkania. Zmieniono status, przesuwając datę do kiedy powinno się odbywać zebranie roczne. Na zebraniu rocznym głosować będą mogli tylko ci, którzy uiścili składki. Przedstawiono zebranym naszego rewizora Wiesława Rydla. Konsulent Piotr Studniarski opisał swoją działalność, informując m.in. o tym, że obozy powinny być planowane na kilka miesięcy przed terminem. Rozmawiano  również o powstaniu listy „kawy kościelnej” - żeby każdy się udzielał, o projekcie wystawienia w dniu 11 maja naszego poprzedniego kabaretu z okrojonym programem i o ewentualnym naszym występie na Malmöfestivalen. Dyskutowano o spotkaniach koszykarzy w okresie letnim i o zakupie dla nich koszulek. Obecnych na zebraniu było 21 osób.1996.04.27 Mecz koszykówki w Landskronie. 61996.04.26 Zebranie zarządu. 6

Obecni na zebraniu: Paweł Zmyślony, Małgorzata Pernal, Iwona Wierzbicka, Agnieszka Szymańska, Agnieszka Michalecka, Robert Sadokierski, Dominik Rozenek.
Ustalono kto piecze ciasto na najbliższą kawę kościelną oraz na Akadmię 3-o majową. Ustalono program zebrania nadzwyczajnego, m.in. jeden z punktów będzie poświęcony zmianie w statucie. Chodzi o przeniesienie daty zebrania rocznego na 1 marca. Rozmawiano o przyszłości naszego konsulenta Piotra Studniarskiego. Ze względu na brak wymaganej ilości spotkań w ciągu roku podlegających mu organizacji, może on utracić swoje stanowisko.
Była również mowa o tym, ze biskup chce przenieść naszego proboszcza. Napisano już 2 listy w tej sprawie z petycjami ale bez pozytywnych rezultatów i będzie napisany trzeci list.

Na podstawie protokołu z dnia 26.04.19961996.04.21 Spotkanie informacyjne przed kabaretem. 71996.04.14 Konkursik i grill. 171996.03.29-31 RIMFORSA koło LINKÖPING
Obóz PUKiS - Zebranie roczne. Naszych 5. Zdjęcia

1996.03.26 Zebranie zarządu. 7

Obecni na zebraniu: Paweł Zmyślony, Małgorzata Pernal, Iwona Wierzbicka, Agnieszka Szymańska, Agnieszka Michalecka, Robert Sadokierski, Dominik Rozenek.
Omawiano sprawę rezygnacji Przemysława Zięby z funkcji skarbnika. Zaplanowano zebranie nadzwyczajne na 28 kwietnia w celu wyboru nowego skarbnika, zmiany statutu i wyboru Komisji Wyborczej. Poinformowano o treningach koszykówki. Rozmawiano o Akademii 3-go maja. Gosia ma przygotować program. Zaproponowano, żeby spisać co mamy w szafach i jak coś pożyczamy, to trzeba to zapisać. Sprawozdanie ekonomiczne z kabaretu: sprzedano 277 biletów - 11080 kr + szatnia - 3956 kr, wydatki  - 11 345 kr, zysk – 3 591 i 50 öre.
Padła propozycja występu z kabaretem w Kopenhadze, Göteborgu i ponownie w Malmö. Na razie nie wszyscy są zainteresowani. Zaproponowano, aby młodzież raz na jakiś czas angażowała się aktywnie na mszy św. Zastanawiano się nad wycieczką do Arlöv na gokart wraz piknikiem lub na wyspę Bornholm. Omówiono sprawę jednego kolegi, wobec którego były wątpliwości, czy ze względu na pewien incydent, może się zapisać do związku. Stwierdzono, że może. W sprawie drugiego kolegi, jeśli będzie się ubiegał o członkostwo, to wtedy decyzję o jego ewentualnym przyjęciu podejmie zarząd na specjalnym zebraniu. W sprawie organizacji zebrań postanowiono: Te osoby, które organizują zebrania, są od początku do końca za nie odpowiedzialne. Ustalono również, że przed każdym zebraniem będą wybierane osoby, które będą sprzątać. Na 14 kwietnia zaplanowano zebranie. Rozmawiano na temat obozu regionalnego z południowej Szwecji i że będziemy się starać, aby przyjechała tam młodzież spoza Malmö, a może nawet z Kopenhagi.

Na podstawie protokołu z dnia 26.03.19961996.03.24 Zebranie zarządu. 8

Obecni na zebraniu: Paweł Zmyślony, Małgorzata Pernal, Przemysław Ziemba, Iwona Wierzbicka, Agnieszka Szymańska, Agnieszka Michalecka, Robert Sadokierski, Dominik Rozenek.
Postanowiono, że Iwona będzie pomagać w działalności skarbnika. Ustalono, że jeśli ktoś podejmie jakąś inicjatywę, musi się z niej wywiązać. Wybrano Pawła do prowadzenia zebrań zarządu. Omówiono również nasz status oraz cele Krajowego Związku Młodych Katolików SUK. Postanowiliśmy że:
-  aby zostać członkiem naszego związku trzeba mieć polskie pochodzenie, w innym wypadku decyzja będzie należała do zarządu. Niepodporządkowujący się do reguł związku mogą zostać wydaleni po decyzji zarządu. Jeśli istnieją zastrzeżenia do osoby ubiegającej się o członkostwo, decyzja o przyjęciu należy do zarządu.
-Karta członkowska jest ważna do 1 marca, zapisywać można się przez cały rok
-Rewizor powinien być obecny na zebraniu rocznym
-Pierwsza niedziela miesiąca będzie dniem zebrania zarządu
-Jeśli prezes przy glosowaniu wstrzyma się od głosu, wstrzymać musi się jeszcze jedna osoba.”
Wszyscy członkowie zarządu otrzymali broszurki na temat struktury związku oraz dotacji finansowych, omówiliśmy wszystkie ich punkty. W kościele mamy swój pokój, z naszymi szafkami. Szafki mamy też w garderobie. W razie spotkań należy zamówić salę. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca mamy w kościele sprzedaż kawy, 25 % zysku oddaje się na parafię, reszta pieniędzy była dotychczas oddawana na dom dziecka. Postanowiliśmy, że tak będzie nadal, z wyjątkiem kawy organizowanej przy mniejszych kabaretach, z których zyski będą szły na nasz związek. Poruszono sprawę konsulenta |Piotra Studniarskiego i postanowiono, że nadal będzie przez nas zatrudniony. Iza ma w naszym związku ALU-projekt i można się do niej zwracać, jeśli będzie coś do zrobienia. Postanowiono, że naszym rewizorem nadal będzie Wiesław Rydel. Zaproponowano wybranie tzw. komisji wyborczej.

Na podstawie protokołu z dnia 24.03.19961996.03.20 Koszykówka. 61996.03.13 Koszykówka. 81996.03.06 Koszykówka. 81996.03.02 Zebranie Roczne.

Jak to zwykle bywa, omawiano standardowo wszystkie główne sprawy dotyczące poprzedniego roku. Dotychczasowy wieloletni prezes Robert Sadokierski, chcąc przekazać pałeczkę młodszemu pokoleniu, rezygnuje z kandydowania na stanowisko przewodniczącego, dziękując wszystkim za współpracę i wsparcie. Ze strony członków związku otrzymał podziękowania, buziaczki, kwiaty, prezencik w postaci aparatu fotograficznego oraz dyplom. Zaproponowano aby na najbliższy rok do zarządu wybrać wyjątkowo 4 członków zarządu. Po głosowaniu propozycja została przyjęta. Nowy zarząd: prezes - Paweł Zmyślony, wiceprezes - Małgorzata Pernal, sekretarz - Agnieszka Szymańska, skarbnik - Przemysław Ziemba, członkowie zarządu - Robert Sadokierski, Agnieszka Michalecka, Iwona Wierzbicka i Dominik Rozenek. Na rewizora zatwierdzono pana Wiesława Rydla. Rozmawiając o planach na przyszłość wspomniano m.in.: o 3 najbliższych obozach – lokalnym, regionalnym i krajowym (Rimforsa), wyjeździe do Pragi, 3 dużych występach kabaretowych, 2 występach teatralnych, dwóch festynach dla młodzieży, środowych treningach koszykarzy, kawach kościelnych w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, utworzeniu grupy muzycznej, mszach dla młodzieży raz w miesiącu oraz kolejnej wizycie dzieci z domu dziecka w Aleksandrowie Kujawskim. Obecnych na zebraniu było 29 osób.1996.02.17-21 Wycieczka do Pragi.

Wyjazd do Pragi był pewnego rodzaju nagrodą za występ w Kabarecie. Wcześniej się umówiliśmy, że część pieniędzy zostanie przeznaczona na właśnie ten cel. Niestety, z różnych powodów na tę bardzo atrakcyjną wycieczkę, zgłosiło się tylko kilka osób....Relacja.

1996.02.10 Oglądamy zapis video z kabaretu. 191996.02.09 Wielki Cabaret z udziałem 28 naszych członków.
"
To był pierwszy Duży Kabaret, można go spokojnie nazwać, że to był Wielki Kabaret. Jak na nasze możliwości, to było to ogromne przedsięwzięcie, do którego zabraliśmy się o dziwo z wielkim entuzjazmem i przewijającym się gdzie niegdzie profesjonalizmem..." Relacja

1996.02.08 Próba generalna przed kabaretem. 231996.02.07 Próba grupy teatralnej. 81996.02.04 Próba przed kabaretem. 191996.02.02-04 KAPELLSKÄR koło NORRTÄLJE
Obóz PUKiS - Spotkanie rekolekcyjne Don Bosco
Temat: Moja wiara – pytania, problemy, rzeczywistość.1996.01.31 Koszykówka. 71996.01.28 Prowadzimy sprzedaż kawy kościelnej w naszej parafii 81996.01.27 Próba przed kabaretem. 181996.01.26 Gościmy artystów teatralnych z Polski1996.01.24 Koszykówka. 61996.01.20 Próba grupy tanecznejprzed kabaretem. 141996.01.18 Próba grupy tanecznej. 131996.01.17 Koszykówka. 71996.01.16 Próba grupy śpiewającej. 51996.01.14 Zebranie zarządu 81996.01.13 Próba przed kabaretem. 211996.01.11 Spotkanie informacyjne przed kabaretem. 171996.01.10 Koszykówka. 61996.01.09 Próba grupy tanecznej. 51996.01.05 Próba grupy tanecznej. 6