K A L E N D A R I U M
1 9 8 91989.12.19 Zebranie roczne. Bispsalen w kościele Naszego Zbawiciela.

Protokół sporządzony podczas Zebrania Rocznego Polskiego Związku Młodzieży Katolickiej w Malmö.

1. Zebranie rozpoczęto wspólną modlitwą.

2. Grupa inicjatorska przywitała zebranych.

3. Dyskutowano cele związku na szczeblu lokalnym, jego strukturę, grupę docelową, zajęcia, ekonomię i przyszłą działalność.

4. Przeprowadzono zmiany w statucie.

5. Wszyscy zgromadzeni uważali, ze powinniśmy należeć do SUK.

6. Po omówieniu propozycji dotyczących statutu związkowego, został on ostatecznie zaaprobowany przez wszystkich członków.

7. Wybór zarządu odbył się poprzez tajne głosowanie.Rezultat:Prezes – Robert Sadokierski, Wiceprezes – Jacek Giryn, Sekretarz – Agnieszka Kozarska, Kasjer – Waldemar Sadokierski

Członkowie – Beata Zmyślona, Grzegorz Wielgosz, Zastępcy - Anette Ferens, Anna Österlin

8. Wybór rewizora odbył się w ten sam sposób.Rezultat: Halina Bornowska

9. Wyznaczono pełnomocników związku.
Pełnomocnikami związku w sprawach finansowych są kasjer i sekretarz.

10. Zakończenie zebrania.

Protokolanci: Agnieszka Kozarska, Robert Sadokierski 181989.12.17 Zebranie zarządu. 71989.12.10 Pomagamy w przygotowywaniu do wysyłki gazetki kościelnej. 211989.12.03 Spotkanie. 181989.11.26 ???1989.11.11 Bierzemy czynny udział w obchodach 50-lecia święceń kapłańskich ks. Prałata Czesława Chmielewskiego. 181989.11.10 Próba przed akademią. 161989.11.09 Spotkanie i przygotowania do Mszy św. dla młodzieży 151989.11.02 Spotkanie i przygotowania do Mszy św. dla młodzieży 171989.10.26 Spotkanie i przygotowania do Mszy św. dla młodzieży 121989.10.19 Spotkanie i przygotowania do Mszy św. dla młodzieży 16.Zdjęcia

1989.10.12 Spotkanie i przygotowania do Mszy św. dla młodzieży 181989.10.05 Spotkanie i przygotowania do Mszy św. dla młodzieży 221989.10.01 Spotkanie i próba 191989.09.27 Spotkanie 111989.09.23-24 MALMÖ spotkanie PUKiS m-20. Czyba mieliśmy wynajęty lokal na Nydala1989.09.21 Spotkanie i przygotowania do Mszy św. dla młodzieży 121989.09.17 Spotkanie i śpiewanie piosenek 151989.09.14 Spotkanie 161989.09.10 Spotkanie powakacyjne. 191989.06.21 Grill. 181989.06.15 Grill. 191989.06.09-11 VADSTENA
Spotkanie Papieża Jana Pawła II z młodzieżą katolicką ze Skandynawii. Reportaż

1989.06.04 Spotkanie informacyjne na temat wyjazdu do Vadstena, zbiórka składki na wyjazd, próba śpiewu 291989.05.24 Spotkanie informacyjne na temat wyjazdu do Vadstena 171989.05.21 VADSTENA Nasi reprezentanci biorą udział w spotkaniu organizacyjnym przed przyjazdem Papieża Jana Pawła II na spotkanie z młodzieżą katolicką ze Skandynawii. Zdjęcia.

1989.05.14 Zbiórka składki na wyjazd do Vadstena 311989.05.05 Udział w Akademii z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 181989.05.03 Spotkanie i pomoc w kopiowaniu materiałów parafialnych1989.04.30 Spotkanie organizacyjne. 261989.04.22 Msza śwęta z naszym udziałem.

1. Msza organizowana przez nasz związek. Wszystko odbyło się w miarę dobrze.
2. Dochody z kawy kościelnej,. 364 kr.
Na podstawie protokołu zbiorowego z kwietnia 1989 r.1989.04.19 Spotkanie. 22

1. Przygotowanie się do mszy na 22 kwietnia. Śpiew itp.
2. Rozdane zostały legitymacje członkostwa.
3. 40 kr od Ernesta Rusina.
Na podstawie protokołu zbiorowego z kwietnia 1989 r.1989.04.15-16 GRÅBO koło GÖTEBORGA

Pierwsze spotkanie polskiej młodzieży katolickiej z różnych miast mające na celu przygotowanie się do spotkania z Papieżem Janem Pawłem II w Vadstenie.
Temat: Miejsce i zadania młodego chrześcijanina we współczesnym świecie, w świetle posłannictwa apostołów: idźcie i nauczajcie wszystkie narody.... Naszych 6, razem 20. Relacja

1989.04.12 Spotkanie, 20

1. Spotkanie przeznaczone na naukę pieśni do mszy.
2. Rozdano role do recytacji: Mirek, Jacek, Renata.
3.Dyskusja na temat Göteborga.Tel. do Stanisława Matula
Na podstawie protokołu zbiorowego z kwietnia 1989 r.1989.04.09 Spotkanie 18

1. Doszedł do skutku „wieczorek zapoznawczy” w Herrgården na Rosengård. Koszty 199.50 kr  za lokal + jedzenie.
2. Przetrenowaliśmy pieśni „na papieża”.
3. Zostały rozdane funkcje co do organizacji kawy kościelnej.Pieczenie ciasta: Kasia Żuchlińska, Renata Ablewska, Ingrid FucksHerbata i sprzedaż: Robert i Jacek, Ingrid i Kaśka.
Na podstawie protokołu zbiorowego z kwietnia 1989 r.1989.04.08 Wieczorek zapoznawczy w lokalu Herrgården na Rosengården. Zdjęcia.

1989.04.02 Spotkanie 21

1. Ustalona została msza na 22 kwietnia, w której to będziemy uczestniczyć w liturgii.Msza odprawiana jest za Ojczyznę oraz z okazji Rocznicy Katyńskiej.Następujące osoby uczestniczyć będą aktywnie: Wprowadzenie: Waldek Sadokierski, I czytanie: Lidia Lachowicz, II czytanie Mariusz Lubiński, Modlitwa wiernych: Anna Dąbrowska i Artur Mixa, Psalm: Jarek Skoczylas, „Taca”: Edyta, Anetta
2. Wyjazd do Göteborga 15-16 kwietnia (sobota-niedziela). Osoby, które tam mają jechać: Joanna Kruk, Jacek Giryn, Edyta Wasielczyk, Wojtek Kruk, Robert Sadokierski, Beata Zmyślona, Wojtek Urniaż (ew. zmiany).
3. Planowany jest udział w Akademii III Maja. Jak na razie trzeba znaleźć materiał na właśnie ten temat. Razem z Kwiatami Polskimi.
4. Trzy osoby wpłaciły pieniądze na członkowstwo.
5. Poćwiczyliśmy króciutko pieśni. „Barka”, Czarna Madonna”, „Ojcze Święty”.
6. Planowany jest „Wieczorek Zapoznawczy” na sobotę 8 kwietnia. Trzeba wypożyczyć salę (Robert S.). 30 kr resp. 50 kr za wstęp.
7. Paweł Rutkowski ma załatwić kwiaty na mszę.
8. Kwestia nazwy związku pozostała nie rozwiązana.
9. Następne spotkanie 9 kwietnia, 12.30 w sali.
Pełny protokół z dnia 02.04.19891989.03.12 Msza Św. ? 261989.02.26 Spotkanie i planowanie najbliższych spotkań 181989.02.11 Spotkanie i śpiewanie piosenek 121989.02.09 Tego dnia, nasz konsulent Valentin Bakran, wystąpił z wnioskiem o rejestrację naszego związku do Malmö Fritid.1989.02.04 W tym dniu zostaliśmy przyjęciy do SUK jako związk lokalny, co zostało postanowione na zebraniu zarządu SUK.1989.01.29 Spotkanie w sprawie założenia konta Postgiro 151989.01.22 Spotkanie 151989.01.08 Spotkanie 14