.

Mecz piłki siatkowej POCOS - Polonica

Mölledalsgymnasiet, Flygledareg. 8, Malmö

10.10.2008

Autorzy zdjęć: Radek Szkolmowski, Wojtek Nejman, Robert Sadokierski