.

Akademia z okazji

90 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Sala parafialna kościoła na Rosengård

16.11.2008

P R O G R A M                 

1. Wstęp - Robert Sadokierski

2. Wiersz - Dzisiaj wielka jest rocznica
Anna Maria Balnozan

3. Dzieci z "Kwiatów Polskich"

Długo spała Polska cała - wierszyk

Dzień doby biały ptaku - piosenka

Jak długo w sercach naszych - piosenka

Lajkonik - taniec

Płynie Wisła płynie - piosenka

4. Taniec - Na Wawel na Wawel

Kwiaty Polskie - średnia grupa

5. Wiersz - Polsko – nie jesteś Ty już niewolnicą
Stanislawa Świerz

6. Wprowadzenie
Robert Sadokierski

7.Pieśni legionowe - chór
Kwiaty Polskie 

8. Wiersz - Starym ojców naszym szlakiem
Barbro Coltelius

9. Pieśni legionowe - chór
Kwiaty Polskie

10. Wiersz - Synkowie moi
Krzysztof Janiec

11. Pieśni legionowe - chór
Kwiaty Polskie

12. Wprowadzenie
Robert Sadokierski

13. Prelekcja
Ojciec Leon Knabit

14. Zakończenie - pieśń
Marsz Marsz Polonia


Wiersz
Dzisiaj wielka jest rocznica

Dzisiaj wielka jest rocznica -
Jedenasty Listopada!
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
hołd wdzięczności Polska składa.

Im to, bowiem zawdzięczamy
wolność - polską mowę w szkole,
to, że tylko z ksiąg historii
poznajemy dziś niewolę.

Uroczyście biją dzwony,
w mieście flagi rozwinięto...
i me serce się raduje,
e obchodzę Polski świeto.

 

Wiersz
Starym Ojców naszym szlakiem

Starym Ojców naszym szlakiem

Przez krew idziem ku wolności!...

Z dawną pieśnią- dawnym znakiem

My- żołnierze sercem prości,

Silni wiarą i nadzieją,

Że tam, kędyś, świty dnieją!

Zawołały ku nam z dala

Starych haseł złote dzwony!

Zaszumiała kłosów fala...

Wiatr z dalekiej powiał strony

I na złotym grał nam rogu

Pieśń o Sławie – i o wrogu!

Starym Ojców naszych szlakiem

Przez krew idziem w nowe zorze!

Z dawną pieśnią- dawnym znakiem

Po wyroki idziem Boże

W przełomowej dziejów chwili,

Którą w snach my wymodlili!

Niech za nami nikt nie woła!

Niech tam po nas nikt nie płacze!

Górą jasne niesiem czoła-

Radość w piersiach nam kołacze,

Duma ogniem lica płoni,

Że idziemy- jako Oni!

Starym Ojców naszych szlakiem

Przez krew idziem w jutra wschody.

Z dawną pieśnią, dawnym znakiem

Na śmiertelne idziem gody,

By z krwi naszej życie wzięła

Ta- co jeszcze nie zginęła!


Wiersz
Synkowie moi

Synkowie moi, poszedłem w bój,

Jako wasz dziadek, a ojciec mój,

jak ojca ojciec i ojca dziad,

co z Legionami przemierzył świat,

szukając drogi przez krew i blizny

do naszej wolnej Ojczyzny!

 

Synkowie moi, da nam to Bóg,

że spadną wreszcie kajdany z nóg,

i nim wy męskich dojdziecie sił,

jawą się stanie, co dziadek śnił:

szczęściem zakwitnie, krwią wieków żyzny

łan naszej wolnej Ojczyzny!

 

Synkowie moi, lecz gdyby Pan

nie dał zejść zorzy z krwi naszych ran,

to jeszcze w waszej piersi jest krew

na nowy świętej wolności siew:

i wy pójdziecie pomni spuścizny

na bój dla naszej Ojczyzny!