.

Obóz PUKiS

Norra Vi gården koło Österbymo

15-17.09.2006

Sportowy

Temat: Czy potrafię przegrywać?

Nasi na obozie:

Eva Amtkil

Amanda Gieszczyk

Mikael Kvist

Nelly Kvist

Claudia Kvist

Karolina Markowska

Dominika Markowska

Radek Szkolmowski

Martin Kim

Justyn Podgajny

Kasia Adamowicz

Andrzej Andersson

Galeria Zdjęć