.

Obóz PUKiS

Norra Vi gården koło Österbymo

04-08.05.2005

Zebranie Roczne

Temat: Jan Paweł II Przyjaciel Młodzieży


Więcej zdjęć
Nasi na obozie:

Robert Sadokierski

Amanda Gieszczyk

Katarzyna Adamowicz

Natalia KOndrat

Mattias Grehnik

Oliwia Wolkanowicz

Mateusz Szopa

Filip Szopa

Nina Dolińska

Mikael Kvist

Slawomir Wojnikow

Edyta Arczykowska

Claudia Świerz

Tomasz Zelenka


Tematy pracy w grupach

Przesłania Papieża do młodzieży

Przesłania Papieża do Świata

Wpływ Ojca Świętego na moje życie