.

Pielgrzymka do Lourdes

polskiej młodzieży z naszej parafii

Francja

16-23.06.2005

Zdjęcia: Katarzyna Adamowicz