.

Obóz PUKiS - sportowy

Temat: Talent - dar od Boga

Högabergsgården koło Gränna

30.09-02.10.2005

Naszych ludzi - 12

Nasi na obozie:

Amanda Gieszczyk

Natalia Jarema

Andrzej Andersson

Mattias Grehnik

Teddy Brook

Norbert Niziński

Natalia Kondrat

Kasia Adamowicz

Robert Sadokierski

Paweł Zmyślony

Izabela Zmyślony

Mikael Romanowski