2003RestauracjaLeReflet

Spotkanie w Restauracji Le Reflet

dla występujących w naszym Kabarecie Jubileuszowym

Limhamn

29.11.2003