.

Obóz PUKiS

Norra Vi gården koło Österbymo

09-11.05.2003

Spotkanie tematowe

Temat: Rola emigracji polskiej

w budowie kościoła katolickiego w Szwecji.

Nasi na obozie:

Anna Szymańska

Nadia Mackiewicz

Dominika Mazurak

Agnieszka Michalecka

Dorota Sobolewska

Robert Sadokierski

Nina Dolińska

Piotr Michalecki

Paweł Zmyślony

Iza Zmyślona

Roma Rybarczyk