1997StockholmZarzadPUKiS


Zebranie Zarządu PUKiS

Stockholm

05-06.04.1997

Nasz związek reprezentują Robert Sadokierski i Paweł Zmyślony