.

Obóz PUKiS

Rimforsa koło Linköping

29-31.03.1996

Zebranie Roczne

Naszych 5. Jacek Giryn, Iwona Wierzbicka, Robert Sadokierski ,Joanna Öhman, Juliusz Dzieszyński