.

Obóz Sportowy PUKiS

Lokal Związku Polskich Katolików

Göteborg

13-15.10.1995

Spartakiada PUKiS

Naszych 15 osób, a ogólnie 22.

Nasi:

Agnieszka Michalecka

Małgorzata Pernal

Agnieszka Pudłowska

Iwona Wierzbicka

Rafał Stachura

Paweł Trzeciak

Maciej Nowak

Cezary Kulikowski

Katrin Ziemba

Przemysław Ziemba

Krzysztof Drzewiecki

Marcin Drzewiecki

Robert Sadokierski

Jacek
Giryn

Paweł Zmyślony