.

Obóz PUKiS

Pierwsze Zebranie Roczne

Björkenäsgården Hampetorp koło Örebro

19-21.10.1990

Naszych - 7 Ogółem- 22

Zdjęcia: Beata Ide (p.Zmyślona), Robert Sadokierski i Iwona Dubiło (p.Sokołowska)

W dniach 19-20.10.1990 odbył się t.zw. Sejmik Młodzieży Polskiej, połączony z improwizowanymi zabawami rozrywkowymi. Impreza odbyła się w okolicach Örebro i zgromadziła około 25 Polaczków z całej Szwecji. Z naszego skromniutkiego, siedmioosobowego plutonu, aż trzy osoby zostały wybrane do zarządu ogólno szwedzkiego: Anetta Ferens – przewodnicząca, Sebastian Karolkiewicz – zastępca i Robert Sadokierski – funkcje bliżej nie określone, żeby nie powiedzieć tajne. A tak w ogóle to było potężnie wesoło i poznaliśmy wspaniałych ludzi.

Gazetka Polonica Nr 3,
grudzień 1990